Porady, Pielęgnacja, Prace w ogrodzie

Aby nie było problemów z przyjęciem się sadzonek drzew i krzewów, trzeba znać ogólne zasady ich sadzenia.

Terminy sadzenia roślin drzewiastych powinny przebiegać w okresie ich spoczynku, czyli wiosną i jesienią. Wyjątkiem są rośliny uprawiane w pojemnikach, które można sadzić nawet latem.

Rośliny wrażliwe, późno rozpoczynające wegetację lepiej jest sadzić wiosną. Należy to robić w początkowej fazie rozwoju pąków.


Drzewa i krzewy iglaste sadzi się od końca kwietnia do połowy maja, natomiast drzewa i krzewy zrzucające liście na zimę jesienią. Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach pogodowych - należy to robić w dni pochmurne i chłodniejsze.

 

Właściwe odległości sadzenia roślin zależą od ich wielkości w wieku dojrzałym i zamierzonej formy przestrzennej. Aby drzewa stanowiły luźną grupę ze swobodnym rozwojem korony, to odstępy między nimi powinny być równe sumie wysokości dwóch sąsiednich wysokości roślin w wieku dojrzałym podzielonej przez 2. Dla nasadzeń rzędowych drzew dużych i średnich - minimalnie przyjmuje się 4 metry, a dla większości gatunków krzewów odstępy nie powinny być mniejsze niż połowa wysokości rośliny i nie większe niż jej wysokość. Średnio można przyjąć tę wielkość jako sumę wysokości dwóch sąsiednich roślin w wieku dojrzałym podzieloną przez 3.

Krzewinki (np. wrzosy, wrzośce) słabo rosnące sadzi się w odległości około 0,25-0,30 m, a silniej rosnące co 0,35-0,45 m. Rozmiary dołów powinny wystarczyć do swobodnego umieszczania w nich korzeni sadzonych roślin, tak aby nasada pnia była widoczna. Ogólnie przyjmuje się, że rośliny powinny być sadzone tak, jak rosły w szkółce.

Przewożenie i przechowywanie roślin drzewiastych.

Czas, który upływa pomiędzy wykopaniem roślin a ich sadzeniem, powinien być jak najkrótszy. Przygotowując do transportu, korony większych roślin należy delikatnie obwiązać, aby nie zostały połamane. Rośliny powinny być okryte, aby nie przysychały pod wpływem słońca i wiatru. Przed transportem na dłuższe odległości trzeba je obficie nasycić wodą. Jeżeli nie jest możliwe bezzwłoczne posadzenie drzew po przywiezieniu, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Przy kilkudniowym przechowywaniu trzeba je ułożyć w ocienionym i osłoniętym od wiatru miejscu, z dala od ciągów komunikacyjnych. Ich korzenie należy przysypać torfem lub okryć liśćmi albo słomą i obficie podlać. W przypadku konieczności dłuższego przechowywania rośliny trzeba zadołować. W tym celu należy wykopać rowek lub płytki dół i ustawić w nim rośliny, a korzenie przysypać sypką ziemią lub kompostem torfowym i podlać. W miejscach nieocienionych rośliny ustawia się w pozycji pochylonej w kierunku południowym, dzięki czemu zmniejsza się nagrzewanie pni i pędów. W miejscach ocienionych ustawia sie je zgodnie z kierunkiem wiejących wiatrów. Aby zapobiec w okresie wiosennym przedwczesnej wegetacji, można zadołowane rośliny przykryć całkowicie matami lub słomą - rośliny muszą być znacznie pochylone, a nawet położone.

GARDENA — Inspirujące ogrodnictwo

Porady, Pielęgnacja, Ochrona

Zima, a ogród - jak dbać o niego o tej porze roku?

Zdaniem niektórych, zima jest okresem, w którym absolutnie nie istnieją żadne prace ogrodowe. Po części to pr...

Jak chronić warzywa w przydomowym ogródku?

Posiadając własny ogródek oraz niewielką wolną przestrzeń, powinniśmy pokusić się o uprawę warzyw. Oczywistą zaletą takiej uprawy to zdrowsze i ...

Jak pozbyć się gryzoni?

Deratyzacja to określenie nazywające takie działania, które mają na celu przeszkodzenie dzikim gromadom szczurów i innych gryzoni w żerowaniu nieopodal si...