Porady, Pielęgnacja, Prace w ogrodzie

Aby nie było problemów z przyjęciem się sadzonek drzew i krzewów, trzeba znać ogólne zasady ich sadzenia.

Terminy sadzenia roślin drzewiastych powinny przebiegać w okresie ich spoczynku, czyli wiosną i jesienią. Wyjątkiem są rośliny uprawiane w pojemnikach, które można sadzić nawet latem.

Rośliny wrażliwe, późno rozpoczynające wegetację lepiej jest sadzić wiosną. Należy to robić w początkowej fazie rozwoju pąków.


Drzewa i krzewy iglaste sadzi się od końca kwietnia do połowy maja, natomiast drzewa i krzewy zrzucające liście na zimę jesienią. Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach pogodowych - należy to robić w dni pochmurne i chłodniejsze.

 

Właściwe odległości sadzenia roślin zależą od ich wielkości w wieku dojrzałym i zamierzonej formy przestrzennej. Aby drzewa stanowiły luźną grupę ze swobodnym rozwojem korony, to odstępy między nimi powinny być równe sumie wysokości dwóch sąsiednich wysokości roślin w wieku dojrzałym podzielonej przez 2. Dla nasadzeń rzędowych drzew dużych i średnich - minimalnie przyjmuje się 4 metry, a dla większości gatunków krzewów odstępy nie powinny być mniejsze niż połowa wysokości rośliny i nie większe niż jej wysokość. Średnio można przyjąć tę wielkość jako sumę wysokości dwóch sąsiednich roślin w wieku dojrzałym podzieloną przez 3.

Krzewinki (np. wrzosy, wrzośce) słabo rosnące sadzi się w odległości około 0,25-0,30 m, a silniej rosnące co 0,35-0,45 m. Rozmiary dołów powinny wystarczyć do swobodnego umieszczania w nich korzeni sadzonych roślin, tak aby nasada pnia była widoczna. Ogólnie przyjmuje się, że rośliny powinny być sadzone tak, jak rosły w szkółce.

Przewożenie i przechowywanie roślin drzewiastych.

Czas, który upływa pomiędzy wykopaniem roślin a ich sadzeniem, powinien być jak najkrótszy. Przygotowując do transportu, korony większych roślin należy delikatnie obwiązać, aby nie zostały połamane. Rośliny powinny być okryte, aby nie przysychały pod wpływem słońca i wiatru. Przed transportem na dłuższe odległości trzeba je obficie nasycić wodą. Jeżeli nie jest możliwe bezzwłoczne posadzenie drzew po przywiezieniu, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Przy kilkudniowym przechowywaniu trzeba je ułożyć w ocienionym i osłoniętym od wiatru miejscu, z dala od ciągów komunikacyjnych. Ich korzenie należy przysypać torfem lub okryć liśćmi albo słomą i obficie podlać. W przypadku konieczności dłuższego przechowywania rośliny trzeba zadołować. W tym celu należy wykopać rowek lub płytki dół i ustawić w nim rośliny, a korzenie przysypać sypką ziemią lub kompostem torfowym i podlać. W miejscach nieocienionych rośliny ustawia się w pozycji pochylonej w kierunku południowym, dzięki czemu zmniejsza się nagrzewanie pni i pędów. W miejscach ocienionych ustawia sie je zgodnie z kierunkiem wiejących wiatrów. Aby zapobiec w okresie wiosennym przedwczesnej wegetacji, można zadołowane rośliny przykryć całkowicie matami lub słomą - rośliny muszą być znacznie pochylone, a nawet położone.

GARDENA — Inspirujące ogrodnictwo

Porady, Pielęgnacja, Ochrona

Co robić w przypadku zatrucia roślinami?

Pierwsza pomoc - zatrucia roślinami Podstawowym zaleceniem w przypadku podejrzenia zatrucia roślinami jest wezwanie karetki pogotowia, a w czasie oczekiwania na ...

Właściwy odczyn gleby, urodzajna gleba

Rośliny uprawiane w ogrodach wymagają obojętnego lub lekko kwaśnego odczynu gleby (pH 6, 0-7, 0). Sposobem na utrzymanie takiego zakresu pH...

Przycinanie żywopłotu na wiosnę

Wiosna to czas kiedy każdy ogród budzi się do życia. Żywopłot to jego najbardziej wystawna część, dlatego warto zadbać, aby od...